Hydrobeton

Firma Hydrobeton zajmuje się profesjonalnie uszczelnianiem nowobudowanych obiektów oraz naprawą
( doszczelnianiem ) już istniejących.

Nasza oferta

Biała wanna

beton monolityczny

Biała wanna

Prefabrykaty ścienne

Peodukty uszczelniające

Produkty Pentaflex

Szczelność obiektu

Sprawdź stan wilgotności obiektu

Doświadczenie w technologii „białej wanny”

O nas

Firma Hydrobeton zajmuje się profesjonalnie uszczelnianiem nowobudowanych obiektów oraz naprawą (doszczelnianiem) już istniejących.

Usługi nasze w zakresie uszczelnień realizujem :

 • w technologii bezpowłokowej tzw. białej wanny (wodoszczelnego betonu)

Uszczelniamy obiekty wykonywane zarówno w technologiach monolitycznych jak i prefabrykowanych (garaże z prefabrykatów pełnych i trójwarstwowych, filigranowych).

Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenia partnerskiej firmy z Niemiec uszczelniamy:

 • piwnice, garaże podziemne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, kanały, kondygnacje użytkowe znajdujące się poniżej poziomu zera obciążone wodą pod ciśnieniem.
 • stropy garażowe

Lat doświadczenia

Ponad projektów wykonanych

Systemy realizacji

Biała wanna (beton monolityczny)

Elementy budowli (piwnice, zbiorniki, …) z betonu nieprzepuszczającego wodę są określane w dosłownym tego słowa znaczeniu jako „biała wanna”. W tych konstrukcjach beton przejmuje zarówno rolę nośną jak i uszczelniającą. Dodatkowe uszczelnienie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie jest już potrzebne

Biała wanna (Prefabrykaty ścienne)

Szczelne konstrukcje z ścian trójwarstwowych filigranowych. Wraz z postępem w budownictwie coraz większego znaczenia nabiera technologia realizacji obiektów z prefabrykatów i półprefabrykatów, w tym również ścian poniżej poziomu zera.

Produkty uszczelniające

Elementy Pentaflex pokryte są obustronnie specjalnym środkiem. Środek ten aktywuje się w świeżym betonie, łączqc sie z betonem w gwarantowany sposób. Wystarczy warstwa 3 cm betonu, aby przeciwdziałać ciśnieniu 6,O bar.

Dzięki zachowaniu elastyczności, wykluczone są nieszczelnosci wynikające z przemieszczenia konstrukcji.

Sprawdź szczelność obiektu

 • analiza stanu wilgotności obiektów
 • określenie przyczyn zawilgocenia
 • określenie sposobu usuwania
 • wykonanie prac uszczelniających
Oferujemy usługi w zakresie:

Wykonujemy badania stanu wilgotności obiektów budowlanych narażonych na działanie wody gruntowej pod ciśnieniem, wilgoci zawartej w gruncie (piwnice, kondygnacje garażowe, zbiorniki etc.)

 • określenie stopnia zawilgocenia ścian podziemia (ściany żelbetowe i murowane)
 • określenie stopnia zawilgocenia posadzek, płyt fundamentowych żelbetowych
 • określenie przyczyn zawilgocenia (wykonanie pomiarów wilgotności)
 • określenie sposobu usunięcia przecieków – przygotowanie ekspertyzy technicznej
 • doszczelnienie miejsc przecieków z udzieleniem gwarancji
Technika prac uszczelniających:
 • metodą iniekcji ciśnieniowej
 • metodą iniekcji bezciśnieniowej
 • metodą krystalizacji (elementy konstrukcji żelbetowej)
 • inne metody, zależne od rodzaju konstrukcji …

 

Wykonujemy
 • uszczelnienie przerw roboczych
 • uszczelnienie dylatacji w ścianach i stropach garażowych
 • uszczelnienie rys w betonie
 • doszczelnianie powierzchniowe ścian od wewnątrz (bez konieczności odsypywanie budynku