A A A

Informacje ogólne


Elementy Pentaflex pokryte są obustronnie specjalnym środkiem. Środek ten aktywuje się w świeżym betonie, łączqc sie z betonem w gwarantowany sposób. Wystarczy warstwa 3 cm betonu, aby przeciwdziałać ciśnieniu 6,O bar.

Dzięki zachowaniu elastyczności, wykluczone są nieszczelnosci wynikające z przemieszczenia konstrukcji.

Pojedyncze elementy mają 2 m długosci, 16,7 lub 8 cm szerokości oraz 1,2mm grubości. Obustronnie chronione są folią ochronną, zrywaną dopiero przed betonowaniem.

Obszary zastosowań

Pentaflex stosuje się w przerwach roboczych (poziomych lub pionowych) przy wodach opadowych dzialających pod ciśnieniem do 60 m słupa wody. Pentaflex jest odporny na działanie związkow organicznych i dzięki temu można go z powodzeniem stosować w oczyszczalniach ściekow.