A A A

Konstrukcje z prefabrykatów


Wraz z postępem w budownictwie coraz większego znaczenia nabiera technologia realizacji obiektów z prefabrykatów i półprefabrykatów, w tym również ścian poniżej poziomu zera. Mniejszy nakład kosztowy i czasowy na budowie, czyni budownictwo prefabrykowane w porównaniu z budownictwem monolitycznym coraz bardziej atrakcyjnym.

Ta technologia konstrukcji podziemnych, wykonanych z elementów prefabrykowanych jako biała wanna, daje Państwu bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla tego typu budowli.

Przy uszczelnianiu przerw roboczych, styków elementów ściennych stosujemy sprawdzony system PENTAFLEX. Po zapoznaniu się z opisem systemu i załączonymi instrukcjami wbudowania poszczególnych elementów uszczelnień będą Państwo z pewnością przekonaniu, że stosowanie systemu jest bardzo proste.