A A A

Pentabox - szczelne połączenia


Zastosowanie

Pentabox jest stosowany w przypadku konieczności uszczelnienia przerwy roboczej w ścianie przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości konstrukcji, którą zapewniają pręty szyny zbrojeniowej.

Podstawowe zalety

  • Szczelny hydrostatycznie. Bezproblemowy montaż.
  • Uszczelnienie styku skrzynki szyny zbrojeniowej z powierzchnią betonu.