A A A

Płyta fundamentowa


Grubość płyty dennej w naszym systemie wynosić powinna min. 25 cm, przy minimalnej grubości otuliny zbrojenia równej 3 cm. Otulina betonu nad górnym zbrojeniem płyty musi być wykonana dokładnie z zaleceniami, gdyż podana grubość jest warunkiem prawidłowego montażu systemu uszczelnienia.

Minimalny stopień zbrojenia płyty dennej (po obu stronach) wynosi 0,15 % przekroju poprzecznego betonu, o ile obliczenia statyczne nie wykażą konieczności zastosowania wyższej ilości zbrojenia. Zbrojenie to powinno być rozmieszczone równomiernie w dwóch wzajemnie krzyżujących się kierunkach. Uskoki do wewnątrz należy dodatkowo dozbroić dofem i górą prętami (np. 3 x Φ 12).

Tzw „szpilki" (zbrojenie wyprowadzające do ścian) należy wykonać z prętów min. Φ 8, w rozstawie maksimum 25 cm. Prawidłowy osiowy montaż tego zbrojenia należy do wykonawcy.

Uwaga: w przeciwnym przypadku należy zastosować zasady podane w odpowiednich przepisach normy (w szczególności przy połączeniach styków siatek zbrojeniowych).