A A A

Sprawdź szczelność obiektu


  • analiza stanu wilgotności obiektów
  • określenie przyczyn zawilgocenia
  • określenie sposobu usuwania
  • wykonanie prac uszczelniających


Oferujemy usługi w zakresie:

Wykonujemy badania stanu wilgotności obiektów budowlanych narażonych na działanie wody gruntowej pod ciśnieniem, wilgoci zawartej w gruncie (piwnice, kondygnacje garażowe, zbiorniki etc.)

  • określenie stopnia zawilgocenia ścian podziemia (ściany żelbetowe i murowane)
  • określenie stopnia zawilgocenia posadzek, płyt fundamentowych żelbetowych
  • określenie przyczyn zawilgocenia (wykonanie pomiarów wilgotności)
  • określenie sposobu usunięcia przecieków - przygotowanie ekspertyzy technicznej
  • doszczelnienie miejsc przecieków z udzieleniem gwarancji


Wykonanie prac uszczelniających:

  • metodą iniekcji ciśnieniowej
  • metodą iniekcji bezciśnieniowej
  • metodą krystalizacji (elementy konstrukcji żelbetowej)
  • inne metody, zależne od rodzaju konstrukcji ...

    wykonujemy:
  • uszczelnienie przerw roboczych
  • uszczelnienie dylatacji w ścianach i stropach garażowych
  • uszczelnienie rys w betonie
  • doszczelnianie powierzchniowe ścian od wewnątrz (bez konieczności odsypywanie budynku