A A A

Wbudowanie

Montaż tych elementów polega na wstawieniu pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwę zbrojenia i stabilizacji poprzez przywiązanie drutem wiązałkowym, dzięki przygotowanym uprzednio otworom (około 2 na 1 mb).

Połączenie z uszczelnieniem płyty fundamentowej poprzez 5cm zakład i dociśnięcie strzemionami montażowymi.

Analogicznie wykonuje się w szczelinach ściennych i stropowych. Dla trwałego oddzielenia elementów stropowych stosuje się profil trapezowy 22/13/13. Zbrojenie poziome jest w ten sposób dostępne do przecięcia (jeżeli jest to statycznie dopuszczalne).

W takich przypadkach konieczne jest zezwolenie statyka.

Przy betonowaniu elementów ściennych w obszarze rys technologicznych należy unikać jednostronnych obciążeń elementów odcinających.

Należy ściany betonować warstwami o wysokości 50 cm.