Biała wanna

(beton monolityczny)

Biała wanna (beton monolityczny)

Opis Systemu

Elementy budowli (piwnice, zbiorniki, …) z betonu nieprzepuszczającego wodę są określane w dosłownym tego słowa znaczeniu jako „biała wanna”. W tych konstrukcjach beton przejmuje zarówno rolę nośną jak i uszczelniającą. Dodatkowe uszczelnienie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie jest już potrzebne.

Białe wanny zapobiegają w takich obiektach jak piwnice, podziemne garaże, tunele wnikaniu wody do środka obiektu a w zbiornikach, basenach kąpielowych uniemożliwiają wycieki płynów na zewnątrz. Podstawowymi elementami budowlanymi białej wanny są:

 • płyta denna min. grubość d ≥ 25 cm
 • ściany zewnętrzne min. grubość d ≥ 24 cm
 • płyta stropowa min. grubość d ≥ 25 cm

Przy wykonywaniu tych elementów budowli należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • przygotowanie betonu odpornego na ciśnienie wody
 • wykształcenie fug i przejść odpornych na ciśnienie wody
 • unikanie rys, przez które przenika woda.

By zachować w/w podstawowe warunki, nasi inżynierowie już na etapie przygotowania ściśle współpracują z architektami, projektantami konstrukcji, firmami wykonawczymi oraz wytwórniami betonu.

Wszystkie wymagania technologiczne w odniesieniu do betonu są każdorazowo dopasowane do specyfiki budowy i zapisane w dokumentacji wykonawczej

 • wykształcenie fug
 • skład betonu
 • zbrojenie rozdzielające rysy
 • wodoodporne akcesoria.

By uniknąć jakichkolwiek błędów, nasi technicy dokonują montażu systemu uszczelnień i jednocześnie nadzorują przebieg wykonywania prac betoniarskich (układania betonu).

Biała wanna (beton monolityczny)

Szczególne cechy

Realizacja obiektu w systemie „białej wanny” daje wysoki stopień bezpieczeństwa w aspekcie szczelności obiektu a ponadto jest możliwa do wykonania nawet w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych.

Poprzez precyzyjne zaplanowanie jak i prostą konstrukcję, w połączeniu z właściwie dobranym składem betonu i fachowym jego ułożeniu, uzyskuje się w efekcie końcowym szczelną budowlę, nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych (woda pod ciśnieniem). Wraz z wykonaniem prac betoniarskich zakończone są również prace uszczelniające obiektu.

Odpowiednie procesy robocze wykonywane przed i w trakcie betonowania przyczyniają się do tego, że uszczelnienie budynku staje się niezwykle proste i bezpieczne.

Realizacja obiektów w technologii „białej wanny” ma swoje niezaprzeczalne zalety:

 • beton spełnia jednocześnie funkcję nośną oraz uszczelniającą
 • łatwiejsze kształtowanie bryły obiektu pod kątem statycznym i konstrukcyjnym
 • skrócenie czasu realizacji obiektu w tej części
 • możliwość realizacji również w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • ewentualne nieszczelności są łatwe do zlokalizowania i proste do usunięcia
 • uwzględniając wszystkie korzyści, koszty realizacji są niższe w porównaniu z technologiami ciężkich izolacji powłokowych.
Biała wanna (beton monolityczny)

Płyta fundamentowa

Grubość płyty dennej w naszym systemie wynosić powinna min. 25 cm, przy minimalnej grubości otuliny zbrojenia równej 3 cm. Otulina betonu nad górnym zbrojeniem płyty musi być wykonana dokładnie z zaleceniami, gdyż podana grubość jest warunkiem prawidłowego montażu systemu uszczelnienia.

Minimalny stopień zbrojenia płyty dennej (po obu stronach) wynosi 0,15 % przekroju poprzecznego betonu, o ile obliczenia statyczne nie wykażą konieczności zastosowania wyższej ilości zbrojenia. Zbrojenie to powinno być rozmieszczone równomiernie w dwóch wzajemnie krzyżujących się kierunkach. Uskoki do wewnątrz należy dodatkowo dozbroić dofem i górą prętami (np. 3 x Φ 12).

Tzw „szpilki” (zbrojenie wyprowadzające do ścian) należy wykonać z prętów min. Φ 8, w rozstawie maksimum 25 cm. Prawidłowy osiowy montaż tego zbrojenia należy do wykonawcy.

Uwaga: w przeciwnym przypadku należy zastosować zasady podane w odpowiednich przepisach normy (w szczególności przy połączeniach styków siatek zbrojeniowych).

Biała wanna (beton monolityczny)

Połączenie ściana-płyta denna

Dla uszczelnienia elementów konstrukcyjnych z betonu (połączenie ściany z płytą denną) stosuje się sprawdzony system PENTAFLEX.

W przypadku uszczelnień na styku płyta fundamentowa i ściana zaleca się używać elementów typu PENTAFLEX KB.

Listwy PENTAFLEX mają długość 2 mb oraz szerokość 16,7 cm, dzięki czemu możliwe jest ich bezproblemowe wbudowanie w konstrukcję.

Listwa KB składa się z ocynkowanej blachy pokrytej w całości specjalnym materiałem, który łączy się w 100 % z zaczynem cementowym, gwarantując pełną wodoszczelność połączenia.

Zagłębienie listwy w betonie na głębokość 3 cm jest w zupełności wystarczające.

W ten sposób można uniknąć skomplikowanych wykształceń płyty na jej obrzeżach i w szczelinach roboczych a tym samym osiągnąć znaczne oszczędności czasu i kosztów.

Biała wanna (beton monolityczny)

Ściany z betonu monolitycznego

W systemie minimalna grubość ściany powinna wynosić 24 cm, a minimalny stopień zbrojenia przekroju 0,10 % z każdej strony.

Niezbędne dla danego elementu dodatkowe pręty zbrojeniowe zostaną określone przez firmę Hydrobeton.

Zaplanowane przerwy robocze między poszczególnymi odcinkami ścian oraz zastosowane rodzaje betonów zostaną dopasowane do wymagań określonych dla konstrukcji w konkretnym projekcie.

Biała wanna (beton monolityczny)

Rodzaje betonów

Rodzaje stosowanych mieszanek betonowych będą każdorazowo ustalane przez firmę Hydrobeton w porozumieniu z wykonawczą firmą budowlaną i wskazaną przez nią wytwórnią betonu. W przypadku gdy firma wykonawcza zdecyduje się samodzielnie wykonywać wodoszczelną konstrukcję, jesteśmy gotowi służyć kompetentnymi radami.

Rodzaje stosowanych betonów, muszą być dopasowane do wymaganych w projekcie klas betonu oraz ewentualnych innych szczegółowych wymagań, uwzględniających specyfikę budowli.

Uwagi

W celu ustalenia ostatecznej konsystencji betonu, umożliwiającej jego dobrą urabialność, należy stosować dodatki upłynniające. Przy czym należy zagwarantować, by stosowany upłynniacz betonu BV oraz preparat FM wzajemnie się tolerowały.

Maksymalne ilości dodawane do betonu a określone przez producenta nie powinny być przekraczane. Dodawanie wody do mieszanki betonowej na budowie jest możliwe jedynie po uzgodnieniach przedstawicielem firmy Hydrobeton.

Ponadto przedstawiciel firmy Hydrobeton jest uprawniony do odmowy udzielenia zgody na wbudowanie danej partii betonu, jeżeli nie spełnia ona założonych wymagań.