Biała wanna

(Prefabrykaty ścienne)

Biała wanna (Prefabrykaty ścienne)

Konstrukcje z prefabrykatów

Wraz z postępem w budownictwie coraz większego znaczenia nabiera technologia realizacji obiektów z prefabrykatów i półprefabrykatów, w tym również ścian poniżej poziomu zera. Mniejszy nakład kosztowy i czasowy na budowie, czyni budownictwo prefabrykowane w porównaniu z budownictwem monolitycznym coraz bardziej atrakcyjnym.

Ta technologia konstrukcji podziemnych, wykonanych z elementów prefabrykowanych jako biała wanna, daje Państwu bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla tego typu budowli.

Przy uszczelnianiu przerw roboczych, styków elementów ściennych stosujemy sprawdzony system PENTAFLEX. Po zapoznaniu się z opisem systemu i załączonymi instrukcjami wbudowania poszczególnych elementów uszczelnień będą Państwo z pewnością przekonaniu, że stosowanie systemu jest bardzo proste

Biała wanna (Prefabrykaty ścienne)

Wymagania konstrukcyjne

W technologii ściana powinna mieć minimalną grubość d = 24 / 25 cm.

Przy projektowaniu ścian należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 • miarodajna ilość zbrojenia w ścianie wynikać powinna z wymagań statycznych. Stawianie dodatkowych wymagań, dotyczących zbrojenia jak konieczność ograniczenia szerokości rys, w systemie nie jest konieczne.
 • długość ściany nie powinna przekraczać 7 m
 • wszystkie stosowane elementy dystansowe powinny być wodoszczelne
 • dolny odcinek ściany, w jej części rdzeniowej do wysokości 15 cm nie powinien mieć żadnych wystających akcesorii lub zbrojenia, by nie kolidowały one z wbudowanym w płytę denną elementem PENTAFLEX KB
 • pionowe styki elementów ściennych powinny być wykształcone jako styki wymuszonych przerw, tak żeby nie było potrzeby projektowania dodatkowego zbrojenia
 • elementy poziomujące pod ściany należy tak umieścić, by nie wchodziły one w obręb rdzenia ściany filigranowej
 • wykonanie w trakcie produkcji (w zakładzie prefabrykacji) przejść na rury oraz wbudowanie innych elementów akcesorii, należy wcześniej uzgodnić z firmą Hydrobeton
 • przy projektowaniu zbrojenia w połączeniu ściany i płyty dennej lub stropu, należy zwrócić uwagę na to, by nie utrudniało ono swobodnego ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej. Należy unikać odmieszania mieszanki betonowej.
Biała wanna (Prefabrykaty ścienne)

Wbudowanie elementów

Przebieg montażu:

 • ustalenie kierunku montażu elementów prefabrykowanych
 • Przy ustawianiu pierwszej ściany listwy PENTAFLEX FTS mocowane są na obu końcach ściany, do czoła zewnętrznej płyty i łączone z listwą PENTAFLEX KB zatopioną w płycie przyziemia.
 • odpowiednio do kierunku montażu, na wolnym końcu każdej następnej ściany montuje się ponownie listwę PENTAFLEX FTS i łączy znowu z wystającą z płyty przyziemia listwą PENTAFLEX KB
 • ostatni element ścienny, zamykający koronę ścian, wsuwa się ostrożnie między już zmontowane ściany i stabilizuje.
Biała wanna (beton monolityczny)

Montaż FTS

Montaż listew FTS

 • usunięcie folii z listew FTS, krótko przed ich montażem
 • zamocowanie listwy FTS do czoła zewnętrznej płyty ściany filigranowej przy pomocy dybli 6./30* 55. wpuszczonych w wcześniej nawiercone otwory o średnicy 6 mm.

Montaż listwy narożnej FTS

 • przy montażu listwy narożnej FTS należy zwrócić uwagę na następującą regułę:

listwa FTS mocowana jest zawsze do wewnętrznej płyty ściany filigranowej montowanej jako pierwsza. Przy czym sposób jej mocowania jest zależy od przyjętego kierunku montażu ścian.