Element odcinający OBS

Produkty uszczelniające Pentaflex

Produkt

Element odcinający Pentaflexu składa się z blachy odcinającej oraz skrzydełek powleczonych Pentaflexem.

Elementy wykonane są w długościach od 62,5 cm do 250 cm. Skrzydełka o szerokości 16,7 cm i 1,2 mm gr., możliwe są inne szerokości dla każdej grubości ściany.

Zastosowanie

Elementy Pentaflex OBS stosowane są w miejscach planowanych trwałych podziałów przekrojów betonowych. Mimo planowanej rysy gwarantowana jest jej pełna szczelność. Dzięki temu możliwe jest wykonanie szczelnych elementów konstrukcyjnych z planowanymi rysami przeciwskurczowymi.

Miejsce stosowania:

 

Planowane miejsca zarysowań żelbetowych ścian w budownictwie monolitycznym.
Podstawowe zalety:

  • Szybki i prosty montaż poprzez dowiązanie do zbrojenia.
  • Gwarantowane planowe wykonanie rysy skurczowej.
  • Pełne uszczelnienie połączenia.
  • Odporność na związki organiczne.
  • Proste połączenie z elementem Pentaflex.
  • Typowe długości elementów wbudowanych (250 cm).

Wbudowanie

Montaż tych elementów polega na wstawieniu pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwę zbrojenia i stabilizacji poprzez przywiązanie drutem wiązałkowym, dzięki przygotowanym uprzednio otworom (około 2 na 1 mb).

Połączenie z uszczelnieniem płyty fundamentowej poprzez 5cm zakład i dociśnięcie strzemionami montażowymi.

Analogicznie wykonuje się w szczelinach ściennych i stropowych. Dla trwałego oddzielenia elementów stropowych stosuje się profil trapezowy 22/13/13. Zbrojenie poziome jest w ten sposób dostępne do przecięcia (jeżeli jest to statycznie dopuszczalne).

W takich przypadkach konieczne jest zezwolenie statyka.

Przy betonowaniu elementów ściennych w obszarze rys technologicznych należy unikać jednostronnych obciążeń elementów odcinających.

Należy ściany betonować warstwami o wysokości 50 cm.