Sprawdź szczelność obiektu

 • analiza stanu wilgotności obiektów
 • określenie przyczyn zawilgocenia
 • określenie sposobu usuwania
 • wykonanie prac uszczelniających

Oferujemy usługi w zakresie:

Wykonujemy badania stanu wilgotności obiektów budowlanych narażonych na działanie wody gruntowej pod ciśnieniem, wilgoci zawartej w gruncie (piwnice, kondygnacje garażowe, zbiorniki etc.)

 • określenie stopnia zawilgocenia ścian podziemia (ściany żelbetowe i murowane)
 • określenie stopnia zawilgocenia posadzek, płyt fundamentowych żelbetowych
 • określenie przyczyn zawilgocenia (wykonanie pomiarów wilgotności)
 • określenie sposobu usunięcia przecieków – przygotowanie ekspertyzy technicznej
 • doszczelnienie miejsc przecieków z udzieleniem gwarancji

Wykonanie prac uszczelniających:

 • metodą iniekcji ciśnieniowej
 • metodą iniekcji bezciśnieniowej
 • metodą krystalizacji (elementy konstrukcji żelbetowej)
 • inne metody, zależne od rodzaju konstrukcji … wykonujemy:
 • uszczelnienie przerw roboczych
 • uszczelnienie dylatacji w ścianach i stropach garażowych
 • uszczelnienie rys w betonie
 • doszczelnianie powierzchniowe ścian od wewnątrz (bez konieczności odsypywanie budynku