Produkty uszczelniające

PENTAFLEX

Genialne, proste w użyciu.

Produkty uszczelniające Pentaflex

Informacje ogólne

Elementy Pentaflex pokryte są obustronnie specjalnym środkiem. Środek ten aktywuje się w świeżym betonie, łącząc się z betonem w gwarantowany sposób. Wystarczy warstwa 3 cm betonu, aby przeciwdziałać ciśnieniu 6,O bar.

Dzięki zachowaniu elastyczności, wykluczone są nieszczelności wynikające z przemieszczenia konstrukcji.

Pojedyncze elementy mają 2 m długości, 16,7 lub 8 cm szerokości oraz 1,2mm grubości. Obustronnie chronione są folią ochronną, zrywaną dopiero przed betonowaniem.

Obszary zastosowań

Pentaflex stosuje się w przerwach roboczych (poziomych lub pionowych) przy wodach opadowych działających pod ciśnieniem do 60 m słupa wody. Pentaflex jest odporny na działanie związków organicznych i dzięki temu można go z powodzeniem stosować w oczyszczalniach ścieków.

Pentaflex KB 16,7

Uszczelnienie przerw roboczych pomiędzy płytą fundamentową i ścianą przed działaniem wód swobodnych i napierających.

Pentaflex dylatacja

Połączenie Pentaflexu z taśmami dylatacyjnymi

Połączenie zaciskowe do taśm dylatacyjnych (różnego rodzaju)

Elementy towarzyszące

Strzemiona montażowe, Spinacz, Strzemię Omega, Klamry Pentaflex®, Klamra Krzyżowa, Klamra wsuwana,  Strzemię obrotowe

Element szalunkowo - uszczelniający ABS

Element szalunkowy i jednocześnie uszczelniający składający się z czarnej blachy stalowej powleczonej Pentaflexem oraz perforowanej blachy szalunkowej.

Element odcinający OBS

 Element odcinający Pentaflexu składa się z blachy odcinającej oraz skrzydełek powleczonych Pentaflexem.

Szczelne przejście rurowe

Przejście rurowe jest przeznaczone do wykonania szczelnego przejścia w tzw. izolowanych elementach konstrukcyjnych.

Pentabox - szczelne połączenia

Pentabox jest stosowany w przypadku konieczności uszczelnienia przerwy roboczej w ścianie przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości konstrukcji, którą zapewniają pręty szyny zbrojeniowej.

Rurki uszczelniające OPT1

Rurki uszczelniające OPTI są stosowane do uszczelnienia otworów w betonie powstałych po zastosowaniu montażowych ściągów szalunkowych, w czasie betonowania elementów budowlanych (głównie ścian).